ESTUDI DANSA ÉS

Es tracta d’un casal de Dansa estructurat en grups d’edat i de qualificació a fi de que cadascú dels/les participants puguin gaudir de l’activitataprendre coses novesiniciar-se a la dansa si es el seu primecontacte o fer un intensiu si ja practica la disciplina.  

Sobre la base del Hip Hop, la Zumba i la rítmica es faran variants i s’introduiran més estils per tal de que la proposta abasti i satisfaci les diverses expectatives.  

En quant a la infraestructura i material, les nostres instal·lacions ofereixen sala climatitzada i gimnàs equiparat amb mirallvestuaris i equip de so i audiovisuals a més de tot el material necessari per a la pràctica dels diversos estils.  

L’objectiu fonamental d’aquesta nova proposta de Thotesplai és practicar la dansa en un àmbit divertit, de forma lúdica totalment apassionant, que sigui un vehicle per a l’expressió́ i que proporcioni benestar al cos.

 

OBJECTIUS

 • Descobrir i desenvolupar les possibilitats del propi cos 
 • Superar hàndicaps i estereotips socials i culturals de gènere, d’edat, d’aparença física, etc  
 • Perdre la por a l’activitat física i a les limitacions del cos  
 • Treballar en equip i a base de col·laboració sense competir amb altres  
 • Fer noves relacions i conèixer persones amb els mateixos interessos  
 • Assolir i augmentar un desenvolupament físic multilateral  
 • Millorar les qualitats físiques  
 • Perfeccionar la tècnica  
 • Enfortir l’estat de salut  
 • Prevenir lesions  
 • Enriquir els coneixements teòrics  
 • Vetllar per la igualtat i l’equitat de gènere  
kbn

ACTIVITATS EXTRES

 

 • Divendres multiactivitat” (11:00 a 13:00) 

          – Campus de futbol I parkour 

          – Estudi dansa de hip hop I zumba  

 • Tallers de Cuina: (Divendres de 11:30 a 12:30) 

          – ’Cuina fantástica’’ amb la chef ‘’Lali’’ 

 • Chess/escacs (Dimecres de 12:00 a 13:00) 

           – Perfecciona la tecnica amb la mestra Elena Casset. Classes bilingües català/anglès 

 • Anglès  

           – Cada dia es farà una activitat o joc en anglès  

 

*Beques i ajutspodreu demanar la informació sobre les beques i ajuts de l’Ajuntament de Barcelona dins del Programa Campanya de Vacances