Thotsala/Thotesplai és una associació sense ànims de lucre constituïda l’any 2016 i amb seu social al car- rer Pont del Treball 15.  

Gràcies al conveni de lloguer de les instal·lacions de l’IES Salvador Seguí, des de la seva constitució i fins aleshores l’Associació promou l’esport escolar a través de les seves seccions de futbol sala, parkour i dansa a més d’organitzar i gestionar casals d’estiu, nadal i setmana santa obertes a tots els nens, nenes i joves independentment de la seva adscripció escolar. Activitats totes homologades per l’Ajuntament de Barcelona i la respectiva inscripció al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.  

Actualment comptem amb més de cinquanta participants d’entre 4 a 18 anys a la nostra escola de futbol sala a les modalitats iniciació i competició escolar (CEEB) i amb vint participants a les nostres escoles de parkour i dansa hip hop i zumba, a més de gestionar les activitats extraescolars i casals de diverses escoles de Barcelona.  

La temporada 2019/20 ens vam incorporar a la competició de futbol sala de la Federació Catalana de Futbol amb oferta per a totes les categories de futbol base i amateur.  

Amb la finalitat de promoure la cultura i l’esport i crear espais lúdicsoberts i potenciadors d’aptituds i inquietuds, la nostra associació presenta a les escoles la seva proposta d’activitats extraescolars i casals/ campus d’estiu, Nadal i Setmana Santa.  

SERVEI D’ACOLLIDA

Quan per programació horària l’activitat comenci 1h després de la sortida de classe es podrà fer ús del servei d’acollida moment en el qual els i les usuàries podran berenar, fer activitats lúdiques i culturals o avançar deures.  

Aquest espai estarà dinamitzat pels monitors/es i serà un temps de lleure. Subjecte a la ràtio mínima. 

TALLERS TEMÀTICS

Proposta cultural que consisteix en què un divendres al mes l’Associació proposarà tallers temàtics per a tots i totes les que estiguin interessats/es en participar-hi:  

 • Tallers de cuina històrica  
 • Tallers de plàstica 
 • Tallers de robòtica  
 • Tallers d’animació 3D  
 • Tallers de maquillatge  
 • Tallers de disfresses  
 • Taller titelles  

Aquesta proposta estarà oberta a les propostes, inquietuds i objectius particulars de l’escola i l’AFA. El pressupost dependrà de les característiques particulars de cada taller (monitors/es especialistes, mate- rials, etc)  

PLANIFICACIÓ

Aquesta és una planificació model, la definitiva dependrà de les activitats contractades, de l’horari de l’escola i de la real disponibilitat d’espais. Es farà una planificació específica per a cada cas.
         • Els/les participants seran recollides de les classes pels monitors/es que les portaran a la pràctica de
            l’activitat
         • En cas d’haver temps d’espera per a alguna activitat disposarem de servei d’acollida 

CASALS, CAMPUS FUTBOL SALA, CAMPUS PARKOUR, ESTUDI DANSA 

Amb la intenció de donar continuïtat a les activitats de tot l’any i varietat d’opcions proposem tant a les vacances d’estiu com a les de Nadal i Setmana Santa quatre modalitats:  

 • CASAL TEMÀTIC de 3 a 13 anys primària i Casal de Joves fins 18 ESO i Batxiller  
 • CAMPUS DE FUTBOL SALA (Iniciació de 4 a 7 anys i tecnificació de 8 a 13 anys a primària i fins 17 ESO i Batxiller)  
 • CAMPUS DE PARKOUR (de 6 a 13 anys primària i fins 18 ESO i Batxiller)  
 • ESTUDI DANSA (hip hop/zumba) Iniciació de 4 a 7 anys i perfeccionament de 8 a 13 anys a primària i fins 17 ESO i Batxiller  

Aquest format pot ser contractat complert o per activitats segons les preferències i normatives de cada centre. Totes les activitats estan homologades per l’Ajuntament de Barcelona dins del programa de vacances. Podeu consultar els continguts als respectius adjunts.  

*Beques i Ajuts:  La nostra és una entitat homologada per l’Ajuntament de Barcelona per tant totes les famílies que reu- neixin els requisits exigits podran beneficiar-se del pla de beques i ajuts que l’Ajuntament destina a la pràctica d’activitats fora de l’horari lectiu així com les de campanyes de vacances.