DADES DE CONTACTE

  • TELÈFON: 691383961  
  • CORREU: thotsalaesplai@gmail.com  
  • THOTSALA/THOTESPLAI Associació de serveis culturals, esports i lleure  
  • CIF: G66801770  
  • PÒLISSA RESPONSABILITAT CIVIL: Responsabilitat Civil, pòlissa No 8-6236630T 
  • ADREÇA I HORARI D’ATENCIÓ: c/Pont del Treball 15, de 17.30hs a 20.00hs